Hvordan det hele startede.....

På Djursland, og særlig på nordkysten af Djursland, er vi en stor gruppe udøvende  billedkunstnere, forfattere, kunst- og kulturforbrugere, der gennem lang tid har savnet et sted at mødes, arbejde, udstille og samarbejde på tværs af alle kunstarterne, på tværs af alder, på tværs af amatør/professionel - kort sagt alle os, der beskæftiger os med den skabende kunst i enhver form.

For godt et års tid siden dannede vi en arbejdsgruppe med 6 kunstnere, der havde til formål, at finde en brugbar løsning.

Vi startede med at arbejde for en udvidelse/tilbygning af en gammel spejderhytte, hvor en af os lokale kunstnere har atelier til leje. Grunden ejes af Norddjurs Kommune - vi fik lov at udarbejde et forslag med arbejdende værksteder, tilknyttet et udstillingsrum.

Vores ide og skitseforslag til et mødested for kunsten og kunstnere, fandt Udvalget for Teknik og MIljø så tiltalende, at de i stedet tilbød os grunden (matr. nr. 20lk Bønnerup Havn). Vi fik samtidig oplyst, at man fra Kommunal side, ønsker at indarbejde et kunsthus  på havnen i den nye Lokalplan, som er under udarbejdelse.

D. 01./04.-2019 fik vi skriftlig tilsagn fra udvalget for Teknik og Miljø, Norddjurs Kommune om, at vi havde grunden til rådighed i 3 år, hvor vi kan forsøge at etablere et kunsthus.

Sommeren 2019 har vi udarbejdet et skitseprojekt med alle vores visioner og drømme indtænkt.

Kommunens parter har set det, og synes rigtig godt om det.

(Se under 'Skitseprojekt' i menuen).

 
Vi har nu dannet en forening, en selvejende, ikke erhvervsdrivende forening omkring vores vision om at bygge et Kunsthus på havnen i Bønnerup.

 D. 11. December 2019 havde vi stiftende generalforsamling I Bådelaugets lokaler på Bønnerup Havn.

Foreningen “Nordkystens Kunsthus” er en realitet.

(Se under 'Forening' i menuen).

status her ved starten af 2020:

  • Vi har visionen/skitseprojektet.
  • Vi har Teknik og Miljøudvalgets opbakning.
  • Vi har verdens bedste grund og placering.
  • Vi har en selvejende, ikke erhvervsdrivende forening.

Vores store opgave nu, er at få mange medlemmer, der støtter op om ideen.  

Det vil være det  allerbedste argument, når vi søger fondsstøtte til at realisere drømmen.