Visioner og drømme

Vi forestiller os et hus, hvor der skal være plads til alsidig udfoldelse indenfor alle kunstarter. 

Vi forestiller os et hus, hvor alle slags kunstnere kan mødes på tværs af alder, uddannelse, interesser, niveau.

Vi forestiller os, at udstillingsrummet også bliver brugt som koncertsal med et flygel midt i rummet.

Som et rum, hvor musikere kan komme og jamme, mens tegnere og malere bruger dem som croquis modeller.

Et sted, hvor kunstarterne 'arbejder sammen' og mødes. 
Et hus, der er uhøjtideligt og kan bruges af børn, unge, voksne, ældre.....

...... og et hus, der også er højtideligt, hvor vi vil invitere kendte kunstnere inden for alle kunstarterne.

Et hus og et mødested til fantasi, leg, læring, kunst og kultur.

Vi ønsker samarbejde med:

 • Kunstnere
 • Kunstinteresserede
 • Kunstforeninger
 • Kunstspor Djursland
 • Spor Kunsten, Aarhus
 • Kulturskolen Grenaa
 • Det Maritime Hus, Bønnerup Havn
 • Fonden for Bønnerup Havn
 • Borgerforeningen i Bønnerup
 • Landsbyklyngen MIN Midt i Norddjurs
 • Skoler
 • Daginstitutioner
 • Dagplejere
 • Plejehjem
 • 10. klasse Centre
 • Produktionsskoler
 • AOF og FOF

Del siden